Garantie en klachten

Garantie

De collectie Sens Joyful Kids en Sens Kreative Kids worden geleverd met standaard 2 jaar fabrieksgarantie evenals de wettelijke garantie, volgens de Belgische wet van 1 september 2004.

Indien u problemen ondervindt met een artikel neemt u best contact op met HBC (henk@bbb.be) zodat de medewerkers u de nodige toelichtingen kunnen geven hoe dit euvel zo snel mogelijk kan worden opgelost. Let wel dat de garantie komt te vervallen indien er “opzettelijk” schade werd toegebracht of indien het product zich niet meer in originele staat bevindt.

Garantie valt ook niet te verwarren met slijtage. 

De garantiebepalingen voor deze twee collecties betreft de zaken vermeld in onze troeven. 
Garantie komt te vervallen indien niet voldaan wordt aan de juiste behandelingen van de producten. Zie hiervoor bijvoorbeeld de nauwgezette instructies voor het wassen. In geval van twijfel omtrent het juiste gebruik van de goederen zal een laboratoriumonderzoek gebeuren bij Centexbel. Centexbel is een onafhankelijk en bij wet erkend laboratorium.

Klachtenbehandeling

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden.

In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

HBC behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7dagen.